Vad är coachning?

Yrkesmässig coachning är ett fortlöpande partnerskap som ska hjälpa dig att uppnå önskat resultat i ditt personliga och/eller yrkesverksamma liv. Genom coachningen fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet.
Vid varje möte väljer du samtalets fokus, jag lyssnar och bidrar med iakttagelser och frågor. Samspelet skapar tydlighet och får dig att handla.
Coachningen ökar dina framsteg genom att du får tydligare fokus och större medvetenhet om dina val. Vi inriktar oss på var du befinner dig idag och vad du är beredd att göra för att ta dig dit du vill vara imorgon.

Vem behöver en coach?

I en tid då det naturliga samtalet försvinner bort i all stress och vi drunkar i alla välmenande expertråd, behöver vi instrument att hitta det som är bäst för oss som individer. Ibland är det du som privatperson som vill ha och behöver förändringen. Ibland du som anställd, chef, utbränd eller arbetslös som behöver bli medveten om dina val, skaffa dig beslutsunderlag, förbättra dina prestationer och få insikter att skapa de möjligheter du vill ha i livet – kort sagt: hitta dina lösningar.

Varför erbjuder c/o Lena coachning?

Vi människor behöver en helhetssyn på både kropp och själ. Ibland är det coachning du behöver, ibland en njutbar behandling. Både att få, och ge, behandling och coachning handlar om förtroende, närhet, tillit och tilltro. Kan vi skapa det tillsammans tror jag synergieffekten leder oss betydligt längre.

Sker behandling och coachning samtidigt?

Nej, det är två olika tjänster som c/o Lena erbjuder utifrån dina behov. Var sak på sin plats. Möjligheten finns om du vill. Du är alltid välkommen att bara boka coachning – eller behandling.

Hur går det till?

Innan coachningen startar har vi ett kostnadsfritt samtal för att bekanta oss med varandra, klargöra vad vi vill och våra förväntningar på varandra. Om vi båda känner för en fortsättning gör vi en överenskommelse om när, var och hur coachningen ska ske samt arvode för tjänsten.

Vilken kompetens har jag att coacha?

Under våren 2007 har jag fortbildat mig till coach hos Coachutbildarna i Sverige AB. Efter ett långt och innehållsrikt arbetsliv har insikten om att se människan som en helhet vaknat. Jag vill säkerställa att mina tidigare utbildningar och erfarenheter som lärare, konsult, affärsutvecklare, säljare och chef kan användas tillsammans med mina nya insikter och kunskaper som naturkosmetisk hudvårdsterapeut. Tack vare alla dessa verktyg och erfarenheter känns det helt rätt för mig att erbjuda den något ovanliga kombinationen hudvård och coachning. Nu hoppas jag bara att också du som kund tycker det är rätt.

Som professionell coach har jag tystnadsplikt och följer NCF/ICF:s regler. Reglerna är identiska, Nordic Coach Federation är en del i Internationell Coach Federation – fördelen är att NCF:s regler är översatta till svenska. Här är reglerna på svenska, i pdf-formatet...

Mer information om NCF finns här, mer om ICF (på engelska) finns här.